Produkty

Přehled

V závislosti na druhu znečištění nabízíme produkt s vhodným filtračním principem

Olejová mlha, emulze

Mechanický separátor olejové mlhy

Díky své kompaktní konstrukci a kompatibilitě s průmyslovými protokoly je ideálním řešením pro nasazení u obráběcích strojů.

Olejová mlha, aerosol, kouř

Elektrostatický filtr

Díky spolehlivosti svých komponent a bezpečnému procesu filtrace je efektivním řešením v různých aplikacích s olejovou mlhou, kouřem a zápachy.